game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Cefoxitin Natri 2g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP