game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

game tiến lên miên nam

CENTRIVIT® SOFTCAPS

Toa đính kèm: Centrivit softcaps VNM

Vitamin A (Retinyl acetate) 4.000 IU
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 400 IU
Vitamin C (Ascorbic acid) 75 mg
Vitamin PP (Nicotinamide) 20 mg
Vitamin E (dl-a-Tocopheryl acetate) 15 mg
Vitamin B1 (Thiamine momonitrate) 2 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 2 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 2 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 0,1 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,005 mg