game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

game tiến lên miên nam

CENTRIVIT® Viên sủi

Toa đính kèm: Centrivit VSB TPBVSK

Vitamin A 1.666 IU
Vitamin D3 100 IU
Vitamin E 12 IU
Vitamin C 75 mg
Vitamin PP 18 mg
Vitamin B5 6 mg
Vitamin B6 2 mg
Vitamin B2 1,64 mg
Vitamin B1 1,4 mg
Acid folic 400 mcg
D-Biotin 50 mcg
Vitamin B12 4 mcg