game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Nhiệm vụ

 • Giữ vai trò Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT (từ ngày 24/5/2022);
 • Cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của ngành Dược Việt Nam;
 • Tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính của Công ty;
 • Tư vấn quản trị công ty, công tác đối ngoại với đối tác trong ngành và nhà đầu tư.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Chức vụ tại các tổ chức khác

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;
 • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC;
 • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam;
 • Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam;

Quá trình công tác

 • 1999 – 2002: Kế toán Cty TNHH Điện tử Daewoo Hanel; Kế toán kiêm Trợ lý Giám đốc tài chính Công ty Canon Việt Nam
 • 2002 – 2008: Kế toán trưởng Công ty Language Link Việt Nam
 • 2008 – 2013: Kế toán trưởng Công ty Language Link Việt Nam; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Trường Quốc tế KinderWorld Việt Nam
 • 2013 – 2016: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Pegasus.
 • 12/2016 – 02/2017: Thành viên HĐQT TCT Dược Việt Nam – CTCP
 • 02/2017 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
 • 04/2018 – nay: được bầu chọn làm thành viên HĐQT Imexpharm

Một số hình ảnh và video liên quan