game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

game tiến lên miên nam

Phát triển bền vững

Hơn 45 năm xây dựng và phát triển  Imexpharm định hướng là một doanh nghiệp “Bền vững - Chuyên nghiệp - Tin cậy”. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lực lõi là chất lượng cao, hướng đến các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới và luôn là bạn đồng hành tin cậy cho đội ngũ các bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng cộng đồng, phát triển giáo dục và thúc đẩy bình đẳng giới cũng là một trong những hoạt động xã hội mang tính trọng tâm mà Công ty sẽ tiếp tục phát huy.

Hoạt động cộng đồng

Báo cáo Bền vững 2022