game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Ngày 03/01/2017, Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương – Tiến sĩ Dược khoa tại Pháp, giữ chức Phó tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương và mảng R&D.

Nhiệm vụ

 • Là thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; thành viên của Tiểu ban chiến lược;
 • Giám sát và báo cáo việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối sản xuất, tình hình thực thi GMP và An toàn - Chất lượng – Môi trường - Năng suất lao động - Kiểm soát chi phí tại các nhà máy;
 • Điều hành Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương (IMP3), Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4);
 • Giám sát việc thực hiện các chiến lược phát triển R&D của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.  

Quá trình công tác

 • 10/2004 – 04/2005: Nhân viên R&D tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco.
 • 04/2005 – 08/2006: Phó Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
 • 08/2006 – 08/2008: Giám đốc Bộ phận Xuất khẩu – Cung ứng và hợp tác quốc tế tại Domesco.
 • 10/2010 – 10/2011: Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
 • 10/2011 – 03/2014: Phó Tổng Giám đốc Domesco.
 • 04/2014 – 12/2016: Giám đốc Nhà máy AMPHARCO.
 • 01/2017 - 04/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 • 04/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Một số hình ảnh và video liên quan