game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Phụ trách điều hành chung các hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối tài chính, Xuất nhập khẩu, kế hoạch, cung ứng; Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên kết; Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông tin; thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Hơn 20 năm gắn bó với Imexpharm, nắm giữ tài chính của công ty, ông tập trung trí lực xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ông đã dẫn dắt Imexpharm trở thành công ty đại chúng, đến niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và nhiều lần chỉ đạo phát hành tăng vốn thành công. Ông cũng là người phụ trách công bố thông tin với chiến lược thông tin minh bạch, kịp thời cho quý cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra Ông Định cũng có công xây dựng hệ thống thông tin quản trị của Imexpharm tiến đến hiện đại như hôm nay là hệ thống SAP-ERP. Năm 2015 Ông Nguyễn Quốc Định đã được VCCI Cần Thơ tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 5 năm liền, với nhiều đóng góp tịch cực cho nền kinh tế khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nhiệm vụ

 • Phụ trách điều hành chung các hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT;
 • Giám sát tiến độ, chất lượng và ngân sách các dự án đầu tư của Công ty
 • Là thành viên Tiểu ban chiến lược và Tiểu ban nhân sự, lương thưởng;
 • Giám sát thực thi các chiến lược, mục tiêu phát triển bền vững của Công ty;
 • Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối Tài chính;
 • Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên kết;
 • Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông tin;
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Chức vụ tại các tổ chức khác

 • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (đang niêm yết trên sàn Upcom), là công ty liên kết của Imexpharm.

Quá trình công tác

 • 1992 – 1995: Phó phòng tài chính ngành Sở Tài chính Đồng Tháp
 • 1995 – 1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I – Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
 • 1999 – 07/2001: Phó Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp – Dược TW7
 • 08/2001 – 04/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
 • 05/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm.

Một số hình ảnh và video liên quan