game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

IMP: Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 05 năm 2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 05/2023

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 5/2023 Lũy kế đến 5/2023 % Kế hoạch năm Lũy kế đến 05/2022 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 142,1 773,9 44,2% 514,5 50,4%
Lợi nhuận trước thuế 32,5 165,0 47,1% 102,5 61,0%

Doanh thu thuần của Imexpharm trong 5 tháng đầu năm 2023 là 773,9 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ năm trước. Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh thu của Công ty, chiếm đến 99,2% và hàng mua khác chiếm tỷ trọng chỉ 0,8%. 

Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm lũy kế 5 tháng 2023 đạt 165 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch năm và tăng trưởng 61% so với cùng kỳ 2022. 

Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu kênh ETC và OTC lần lượt đạt 310,4 tỷ đồng (tăng 143% so với cùng kỳ), và 461,1 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ). Tính riêng trong tháng 5, kênh OTC vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng 54,2% trong cơ cấu doanh thu hàng Imexpharm với sự tăng trưởng ở mức 38%. Bên cạnh đó, sau 5 tháng 2023 thì kênh ETC vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng từ quý IV năm 2022 do nhu cầu tăng cao của các sản phẩm kháng sinh, điều trị ho và hạ sốt. 

Tháng 5/2023, Imexpharm cũng đã kiểm soát tốt các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Cụ thể, chi phí bán hàng trong tháng 5/2023 là 20,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022 là 20,4 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng 5 cũng giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế đến 31/05/2023 giá vốn hàng bán của Imexpharm tăng 42,8% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần là 50,4%. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là hàng tân dược của Imexpharm chiếm đến 90% giá vốn hàng bán. Biên lợi nhuận gộp của Imexpharm trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 46,9%, cao hơn mức 44,1% của cùng kỳ năm 2022.

game tiến lên miên nam

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 05 NĂM 2023

Thời điểm 31/05/2023 Mã cổ phiếu IMP

Mã cổ phiếu IMP

✧ Mã cổ phiếu                                                   IMP
✧ Sàn giao dịch                                                 HOSE
✧ Vốn điều lệ (tỷ VND)                                    667,1
✧ Số lượng CP đang lưu hành (triệu CP)   66,7
✧ Vốn hoá thị trường (tỷ VND)                     3.667

Trong tháng 05/2023, cổ phiếu IMP có 20 phiên giao dịch được thực hiện với tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 152.500 cổ phiếu và không có giao dịch thỏa thuận. So với khối lượng giao dịch 143.500 cổ phiếu trong tháng 05/2022 thì giao dịch trong tháng 05/2023 tăng 6,3%. Trung bình mỗi ngày trong tháng 05/2023 có 8.026 cổ phiếu được giao dịch. 

Giá đóng cửa cao nhất trong tháng 5 là 56.300 đồng/cổ phiếu (11/05/2023). Trong khi giá thấp nhất tháng 5 là 53.400 đồng/cổ phiếu (25/05/2023). Giá cổ phiếu IMP đóng cửa tại ngày 31/05/2023 đạt 55.000 đồng/ cổ phiếu, tăng 3.100 đồng so với giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối tháng 4 năm 2023.

game tiến lên miên nam
Nguồn: VietstockFinance

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 05/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

1. Hoạt động nổi bật trong tháng 05 năm 2023

Trong tháng 5, Imexpharm đã phối hợp với đội ngũ chuyên viên của SK rà soát lại tất cả các hoạt động của Công ty, từ đó giúp toàn hệ thống vận hành hiệu quả và tối ưu nhất, đồng thời thúc đẩy các bộ phận đề ra các sáng kiến, cải tiến cho công việc.

Imexpharm cũng đã tận dụng và tối đa hóa các cơ hội khai thác thị trường, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất mục tiêu doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao phó.

2. Kế hoạch tháng 06 năm 2023

Trong tháng 6/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm dự kiến sẽ công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022, và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức, theo Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, Imexpharm sẽ tiếp tục phối hợp với đội ngũ chuyên viên của SK rà soát lại tất cả các hoạt động của Công ty, đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị và bán hàng để tăng tốc về đích nhằm đạt những kết quả ấn tượng trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2023, từ đó làm nền tảng bứt phá cho các quý còn lại trong năm 2023.