game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

IMP - CBTT: Quyết định xử phạt hành chính qua kiểm tra thuế

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin công bố thông tin Quyết định số 1041/QĐ-XPHC ngày 06/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo Biên bản kiểm tra thuế ngày 01/11/2023 để kiểm tra quyết toán thuế năm 2021-2022 của Đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Công ty chưa kê khai thay và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh, hộ khoán theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính, dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, với tổng số tiền 1.036.075.780 đồng.

Vì vậy, 06/11/2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với việc chưa kê khai thay và nộp thay thuế cho các cá nhân kinh doanh, hộ khoán. Đây là thiếu sót của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty đã thi hành nghiêm chỉnh Quyết định của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng số tiền thuế mà Imexpharm đã nộp cho địa phương năm 2021 là 102,70 tỷ đồng, năm 2022 là 133,06 tỷ đồng.

Xem QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ