game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

SĐK: VD-27896-17. Mỗi viên nén nhai chứa: Mebendazol 500 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột tiền gelatin hóa, Mannitol, Đường trắng mịn, Tinh bột mì, FD&C yellow 6 powder, Natri saccharin, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi chuối. Hộp 1 vỉ xé x 1 viên nén nhai.

BENCA IMP 500 được chỉ định để điều trị:
Nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun kim, giun móc và giun tóc.
Nhiễm giun ngoài ruột như giun xoắn Trichinella spiralis, giun chỉ Onchocerca volvulus, giun Dracunculus medinensis.

Vui lòng xem chi tiết toa đính kèm: Benca IMP 500 VNN (2)

Vui lòng xem chi tiết toa đính kèm: Benca IMP 500 VNN (2)