game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Thành phần:

Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid) 500 mg
Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột bắp, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Hydroxypropyl methylcellulose, Talc, Titan dioxyd.

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm: Ciprofloxacin 500 mg VNB

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm: Ciprofloxacin 500 mg VNB

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm: Ciprofloxacin 500 mg VNB