game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

SĐK: VD-31719-19.

Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat - syloid(1:1)) 62,25 mg,

Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Mannitol, Hydroxypropyl methylcellulose.

Thuốc bột khô tơi, có màu trắng ngà, có mùi thơm, đóng trong giấy nhôm ép kín. Hộp 12 gói x 1,5 g.

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 500 62,5mg

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 500 62,5mg