game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

 

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ chứa: Piperacilin (dưới dạng piperacilin natri)      4 g
Tá dược: không có.
DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 1 lọ.
Hộp 10 lọ.

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM