game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ thuốc bột pha tiêm chứa:
Bột thuốc Piperacilin natri và Tazobactam natri vô khuẩn tương đương với:
Piperacilin      2 g
Tazobactam      0,25 g
Tá dược: không.
DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 1 lọ. Hộp 10 lọ.

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI TOA ĐÍNH KÈM