game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

Thông tin vê chương trình “LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN, GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC trong năm học 2022 – 2023.”

game tiến lên miên nam

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng thông tin về việc tổ chức chường trình.

“LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN, GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
trong năm học 2022 – 2023.”

Thời gian: 08:00 ngày 16/09/2023.
Địa điểm: HỘI TRƯỜNG - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP.
Số 06 - Đường Võ Trường Toản, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sự kiện là một hoạt động thường niên mà Imexpharm đã đồng hành cùng Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Tháp, Hội Khuyến Học Đồng Tháp trong suốt hơn 20 năm qua với mục đích tôn vinh và khuyến khích niềm đam mê học tập và đào tạo của học sinh, sinh viên và giáo viên, nhà đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thông qua các giải khuyến học mà Imexpharm tài trợ và đồng hành, Imexpharm mong muốn khẳng định sự cam kết ngay từ đầu của mình vì sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển con người và xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.